Zavisnost

Bolesti zavisnosti

Iz našeg iskustva, ne postoji više vrsta zavisnosti, samo je manifestacija drugačija.
Susreli smo se sa neverovatnim zavisnostima, a evo i najčešćih:

1. Droga

Zavisnosti od droga, leče se u dve osnovne etape. Prva je detoksikacija, a druga, teža faza, podrazumeva period u kom se sam zavisnik, uz pomoć mentora ili čitave organizacije menja, usvajanjem novih, ispravnih parametara na osnovu kojih se donose odluke.

Postoje i drugi metodi, ali iz našeg iskustva, najbolji rezultati se vide kod korisnika koji su izolovanom sredinom, odvojeni od samog izvora zavisnosti.

Ipak, doneti odluku iz položaja zavisnika je veoma teško. Za to ga je potrebno dodatno motivisati, ali i dokazati da je „izlaz“ moguć. Podrška porodice je takođe veoma važna, ali su potrebne smernice u odnosu prema samom zavisniku, ali i ostalim članovima porodice.

Posebno skrećemo pažnju na brigu oko ostalih članova porodice. Česti su slučajevi razvoja „Sindroma žrtve“ kod ostalih članova porodice, koji trpe posledice zavisničkog načina života, nekog od ukućana.

UPOZORENJE: Zavisnik od droge, kao i svaki zavisnik, pravi štetu nerealnim odnosom prema stvarnosti. Na prvom mestu prema finansijama. Pozajmica, kamata i izvršitelji su česta tema u ovakvim okruženjima.

2. Alkohol

Kao i zavisnosti od droge, alkoholizam se leči u dve etape. Verujemo da je ovaj problem dodatno otežan našom tradicijom, dostupnošću i cenom alkohola.

Razgovori i motivacija mogu pomoći u lakšim oblicima alkoholizma. Za teže  slučajeve, potreban je rad u izolaciji, bez mogućnosti dolazka u kontakt sa izvorom zavisnosti. 

UPOZORENJE: Zavisnik od alkohola, kao i svaki zavisnik, pravi štetu nerealnim odnosom prema stvarnosti. Na prvom mestu prema finansijama. Pozajmica, kamata i izvršitelji su česta tema u ovakvim okruženjima.

3. Kocka

Igre na sreću su sve prisutniji problem među mladima. Mesta koja omogućavaju ovu zavisnost su legalna i nalaze se „na svakom ćošku“. 

Ova vrsta zavisnosti nema detoksikaciju, ali u težim slučajevima, preporučuje se izolacija. Zašto?

UPOZORENJE: Zavisnik od igara na sreću, kao i svaki zavisnik, pravi štetu nerealnim odnosom prema stvarnosti. Na prvom mestu prema finansijama. Pozajmica, kamata i izvršitelji su česta tema u ovakvim okruženjima.

Bilo koliko da je uspešan razgovor sa terapeutom, povratak kući podrezumeva prolazak pored više mesta koja omogućavaju zavisnost ovakvog oblika. Dok je osoba nestabilna, ovakva mesta poruše sve što je urađeno u prethodnim fazama.

4. Internet

Zavisnost od interneta je najmlađa pojava i najviše pogađa mlade. Teško je otkriti, a simptomi i preterana upotreba se mogu pripisati korisnom radu – npr: učenju.

Jedan od najsigurnijih pokazatelja simptoma kod drugih zavisnosti je i neumerena materijalna potrošnja, što kod ovog problema ne postoji, ukoliko već postoji računar i internet veza.

 5. Tabletomanija – Zloupotreba lekova 

Tabletomanija (zloupotreba lekova) je poseban problem zbog velike dostupnosti i pristupačnije cene u odnosu na ilegalne psihoaktivne supstance. Problem je velika raznovrsnost tableta koje se mogu zloupotrebljavati: benzodijazepini, barbiturati,…

Po našim zapažanjima, najčešća zloupotreba lekova je podeljena u 2 grupe:

  • Benzodiazepini  je grupa lekova, anksiolitika, sedativa i hipnotika, koji su zbog svojih brojnih farmakoloških efekata našli široku primenu u medicini (bromazepan, lorazepan…)
  • Supstitucijska terapija  (metadon, buprenorfin). Mi verujemo da je potpuno izlečenje od bolesti zavisnosti moguće i da su ovakve terapije deo održavanja bolesti zavisnosti (zavisnost od legalnih supstanci, umesto ilegalnih), a ne proces održavanja apstinencije. “Odrzavanje apstinencje” lekom koji izaziva još težu  zavisnost je besmisleno.

Najčešće su zloupotrebljavani sledeći lekovi:

  1. Lekovi protiv bolova – Trodon, Valoron, Heptanon (Metadon), Dolantin
  2. Lekovi za smirenje i protiv nesanice – Bensedin, Bromazepan, Loram, Flormidal, Nitram, Leksilijum, Demetrin
  3. Lekovi za lečenje Parkinsonove bolesti – Artan, Akineton
Mi smo tim koji veruje da su bolesti zavisnosti izlečive!