Motivacija

Jedan od najvećih problema zbog kojeg ljudi odustaju i prepuštaju se nevolji je NEMOTIVISANOST!
Depresija je čest pratilac većini bolesti, ali je veoma očigledna kod bolesti zavisnosti.

Tokom proteklih godina, naučili smo da je depresija najteža bolest, jer donosi ideju o bezvrednosti i neuspešnosti naše borbe za život. U takvim situacijama, više želiš da „odeš“, nego da se usprotiviš onome što je napalo tebe, tvoju porodicu, tvoju budućnost.

Nivo odlučnosti za promenu zavisi od tipa ličnosti, trenutnog duševnog stanja, tradicije, sredine…mnogo činioca na koje NE MOŽEMO UTICATI.Česta je ova prepreka – završava proces i pre početka, tera na odustajanje kad smo na pola puta, ili poruši sve kad smo mislili da smo dobro.

Dobra i iskrena motivacija, može da donese mnogo dobrih odluka, potrebnih za promenu. Na žalost, mehanizam funkcioniše i obrnuto.

Mi smo tim koji veruje da su bolesti zavisnosti izlečive!