Epicentar

Kako razgovarati sa bliskom osobom o upotrebi droga?

Iako su simptomi konzumacije droga i zavisnosti fizički jasno vidljivi, osobe koje konzumiraju droge imaju i emocionalne i socijalne simptome, što se često odražava u odnosima sa prijateljima, porodicom, kolegama na poslu itd.

Biti prijatelj nekome ko konzumira drogu ili je zavisnik može biti teško, ali u isto vreme ta osoba treba da dobije podršku, iskren odnos i razgovara o problemu koji ima.

Nikada nije lako razgovarati o nečemu tako osetljivom i ličnom kao što je upotreba droge, jer to može staviti blisku osobu „pod svetlost reflektora“ ili je naljutiti i povrediti njen ponos. Ovo u početku može biti zastrašujuće. Možda nećete znati šta da kažete ili ona neće biti spreman da se otvori ili odgovori na način na koji biste želeli.

Takođe, ako razgovarate sa prijateljem, imajte na umu da možda on svoj problem skriva od članova porodice ili da je upotreba droge prihvaćena kao način života u porodici, pa niko i ne misli da je to problem.

Pre samog razgovora podsetite sebe da se fokusirate na ponašanje i posledice, a ne na osobu.

Takođe je važno razmisliti o sopstvenim granicama i o tome koja ponašanja ste spremni da podržite, a šta niste kada je u pitanju vaš odnos sa osobom koja konzumira drogu. Ako bliska osoba nerado govori, pokušajte da budete strpljivi i ubedite je da ste tu da je podržite.

1. Priprema

Kada prvi put želite da razgovarate o nekoj temi, odvojite malo vremena za planiranje. Nije loše zapisati na papir šta je to šta želite da kažete i zašto želite da to kažete. To će vam pomoći da budete precizni i jasni u razgovoru sa prijateljem. Pronalaskom više informacija o upotrebi droga osećaćete se spremnije za razgovor.
Neke od ključnih stvari su:

  • da slušate šta osoba želi da kaže,
  • da se držite činjenica,
  • da pokažete da se brinete i da vam je stalo, i
  • da ponudite svoju pomoć.

2. ODABERITE TRENUTAK

Nemojte razgovarati sa bliskom osobom ako je pod uticajem droge, jer se vaše misli i stavovi neće u potpunosti čuti i situacija može krenuti u smeru u kojem ne biste to želeli.
Spomenite temu kada je osoba opuštena i onda kada je najverovatnije da će biti spremna da vas sasluša. To može biti dan nakon konzumiranja, kada je određena situacija još uvek sveža u pamćenju.
Ne brinite ako ne kažete tačno ono što ste zamislili ili ako situacija ne ide onako kako biste želeli. Najvažnije je da svoju zabrinutost izrazite na brižan i iskren način.

3. SLUŠANJE

Slušanje je jednako važno kao i pričanje. Ako ste otvoreni prema onome šta vam govori bliska osoba, kao i prema mislima i osećanjima koja su u pozadini reči, onda možete bolje razumeti njeno gledište, čak i ako se ne slažete s njom. Korišćenje otvorenih pitanja, ohrabrivanje i podsticanje osobe da govori omogućiće joj da razgovor ne doživljava kao predavanje ili napad.

  • Budite spremni da slušate ono što vam govori bez prekidanja, čak i ako vam je bolno da slušate;
  • Obratite pažnju na ton glasa i govor tela, jer vam ovo može pomoći da razumete osećanja koja su u pozadini reči;
  • Prihvatite kako se osoba oseća i dajte joj do znanja kako se vi osećate.

4. POZITIVNA KOMUNIKACIJA

Koristite ‘Ja’ izjave pre nego ‘Ti’ izjave.
Izbegavajte blokiranje komunikacije negativnošću ili odbacivanjem onoga što se govori na primer: ‘Ne želim da čujem tvoje izgovore’ ili izbegavanjem na primer: ‘Ne mogu da se nosim sa ovim’.

 

Izvor: izlazak.corg

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mi smo tim koji veruje da su bolesti zavisnosti izlečive!