Načini rada

Epicentar

Načini rada

Bolesti zavisnosti su specifične. Sam zavisnik, uz vođstvo mentora, mora da prizna da ne može sam, učestvuje u otkrivanju uzroka zavisnosti i donese odluku da želi promenu.

Sama promena načina ponašanja, bez promene načina razmišljanja – ne donosi rezultate.

Dijagnoza (otkrivanje korena problema, jačanje odluke za promenu, pomoć oko uklanjanja barijera i izgovora oko odlaska na oporavak).

Pronalaženje terapijske zajednice, ili druge ustanove za oporavak u zemlji i inostranstvu (motivacija i priprema).

Priprema za program odvikavavanja pre odlaska u neku ustanovu, kao i program resocijalizacije (povratak u društvene okvire), nakon faze oporavka.

Motivacija i priprema za kućnu – kontrolisanu izolaciju, radi pokušaja oporavka u kućnim uslovima (mogućnost organizacije usluge senke –osoba koja provodi i organizuje vreme, kada su ostali članovi porodice zauzeti.

Asistencija pri detoxikaciji i organizacija usluge senke – osoba koja provodi, organizuje i kontroliše koricnika, kada su ostali članovi porodice zauzeti.

Paralelan rad sa roditeljima i ostalim članovima bliže porodice (motivacija, ukazivanje na potencijalne opasnosti tokom i posle faze oporavka).

Medicinski deo (veoma važan) podrazumeva saradnju sa Odelenjem za bolesti zavisnosti iz Novog Sada. Sam proces, ukoliko je potreban, podrazumeva čišćenje organizma (detox), kao i stabilizacija somog korisnika, radi nastavka oporavka bez manifestacija bolesti zavisnosti.

Neka me pamte po rehabilitaciji

ne po zavisnosti!

Bolesti zavisnosti najčešće počinju nekim duševnim ranama, lečenim na pogrešan način. Najčešće bežanjem od nečega što nam se ne sviđa.

Pridruži se
Mi smo tim koji veruje da su bolesti zavisnosti izlečive!