Epicentar

Bolnica za bolesti zavisnosti: Tokom pandemije najviše zavisnika od heroina

Prosečna osoba zavisna od droge, koja se tokom godinu dana trajanja pandemije javila na lečenje u novosadsku bolnicu Vita je muškarac, star 34 godine, sa završenom srednjom školom, zaposlen i neoženjen, objavila je novosadska Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti “Vita”.

Istraživanje sprovedeno i ove godine, povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge, 26. juna, pokazalo je da zavisnici koji se leče u toj zdravstvenoj ustanovi imaju bar jedan neuspeo pokušaj lečenja, a problem im traje više od 13 godina.

„Najčešće su se na lečenje javljali zavisnici od heroina – oko 44 odsto svih pacijenta zavisnih od droge koji su se javili na lečenje od aprila 2020. do aprila 2021. godine“, navodi se u saopštenju.

Slede po učestalosti zavisnici od kokaina i leka „Buprenorfina“, dok je upotreba drugih, poput amfetamina, kao i marihuane znatno ređi povod javljanja na lečenje.

Po iskazima pacijenata, nisu imali većih problema pri nabavci psihoaktivnih supstanci tokom pandemije, osim u vreme ograničavanja kretanja uz primetan i određeni rast cena narkotika na ulici, što govori i o većim rizicima distribucije droge.

Pacijenti su prijavili i češću i intezivniju zloupotrebu alkohola tokom pandemije.

„Razlike u odnosu na sličnu statistiku i profil naših pacijenta od pre nekoliko godina, pored toga što se ‘Buprenorfin’ ranije kod nas nije u toj meri upotrebljavao, pa ni zloupotrebljavao, pacijenti koji su se u protekloj godini javljali na lečenje, u proseku su četiri godine stariji i sa nešto više od godinu dana dužim zavisničkim stažom“, piše u saopštenju.Iz bolnice „Vita“ su upozorili da svako odlaganje odlaska na lečenje zavisnika od droge ostavlja vremenom sve teže posledice, a samim tim čini lečenje neizvesnijim, te je ključno pravovremeno uočavanje problema i motivisanje pacijenta da potraži stručnu pomoć.

„Zbog prirode bolesti, kolebljivosti motivacije, nejčešće su porodica i najbliže okruženje ti koji pacijenta podstiču i dovode na lečenje“, navodi se u saopštenju.

Izvor: N1

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mi smo tim koji veruje da su bolesti zavisnosti izlečive!