Prevencija

Prevencija bolesti zavisnosti je polje na koje gledamo sa posebnom pažnjom i brigom. Nekada su
ovakve aktivnosti vodili lekari, obično sa nekim gostom iz policije. Iznosili su se statistički podaci, a
mladi zastrašivali posledicama bolesti zavisnosti.

„Epicentar NS“ organizuje seminare i tribine sa potpuno drugačijim pristupom.
Verovatno, akcije pod okriljem Centra Duga – „IN je biti CLEAN“, imaju najvećeg odjeka.

Kroz dugogodišnje iskustvo osnivača „Epicenatra NS“, u radu Centra Duga iz Novog Sada, primećen je veliki uticaj pravca u Srbiji koji zagovara društvenu prihvaćenost kroz izbore koji su potpuno neprihvatljivi i često vode u pogrešnom pravcu. Tu pre svega mislimo na društveno dokazivanje kroz agresivnost, poročnost, podsmeh dobrim učenicima i stvaranje modela „Lošeg momka“ kao auteriteta u manjim grupama.

To je bio dovoljan razlog za pokretanje projekta „IN je biti CLEAN“.

Projekat „IN je biti CLEAN“ je preventivna kampanja organizovana nizom aktivnosti u borbi protiv zavisnosti koja koristi težnju mladih da budu prihvaćeni. Projekat se bazira na promovisanju zdravih stilova života u borbi protiv narkomanije, alkoholizma i kocke koje za posledicu imaju nasilje u porodicama i porast kriminala.

Mi smo tim koji veruje da su bolesti zavisnosti izlečive!