Osnivač

Osnivač

Aleksandar Janič Jana

Osnivač naše organizacije, Aleksandar Janič Jana, svoje iskustvo, emociju i entuzijazam za borbu protiv bolesti zavisnosti stekao je pomažući korisnicima Centra Duga iz Novog Sada.

Kontakt informacije

Najčešća pitanja medija , odakle toliko uspeha u oporavku u terapijskim zajednicama, naš osnivač ima jednostavan odgovor:

„Ne negiram medicinu, ali najteže lekcije, naučene su kroz zavisnički život na ulicama Novog Sada.
Na žalost medicina, osim kratkotrajnih, nema rešanje za bolesti zavisnosti, a ja sam baš bio uporan.
Ležao na E odeljenju za bolesti zavisnosti KC Vojvodina i to 9 puta.

Za pomoć zavisniku, više je potrebna ljubav, toplina…kišobran – umesto leka, implanta, substitucije, osude, grdnje i upoređivanja.
Za mene je najteža lekcija svakako razumevanje samog zavisnika, povezivanje sa njim bez osude i uveriti ga da „izlaz postoji“. Iz našeg iskustva, postaviti ovakvu, humanističku polaznu tačku, najviše stimuliše zavisnika“.

Motivisan zavisnik ima daleko više šanse za izlazak iz problema, nego osoba koja dolazi po nagovoru
drugog lica, ili iz nekog drugog razloga. Bivši zavisnik pruža veliko ohrabrenje kroz stav „ako je on
mogao…“.

Kao predstavnik Nevladinih organizacija koja se bave pitanjem zavisnosti, redovan je učesnik seminar UNODC (telo UN za borbu protiv droga i kriminala), u expertskim radnim sastancima inicijative
Pariskog pakta, u radu Nacionalne komisije i Kancelariju za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije. Na Binancionalnoj konferenciji koje su organizovale Vlade Izraela i Srbije 2015 godine, predstavljao je
našu zemlju kroz predavanje „Elementi ljubavi u procesu rehabilitacije zavisnika“ (postavljeno u sekciji vesti).

I dalje sam na frontu i borim se za osmeh, umesto suza. Nije lako, ali je na cilju…toplo.
Svetlo…Toliko cveća u Srbiji, a svi bi samo da ga beru. Pa šta ako sam Don Kihot, neko mora i da ga zaliva. I molim Vas, ne pitajte me više šta postižemo sa jednim spašenim životom, u odnosu na more zavisnika koji trenutno tuguju u našoj zemlji.

Šta ako je ta kapljica Vaše dete?

 

Aleksandar Janić Jana

Mi smo tim koji veruje da su bolesti zavisnosti izlečive!